Nazwisko i imię:
Korczewski Wit (Corcephicius Vitus).
Opis/komentarz:
ob. Biblioteka pisarzów polskich, t. 2.
Całość:
Korczewski Wit (Corcephicius Vitus).
ob. Biblioteka pisarzów polskich, t. 2.