Nazwisko i imię:
Korczakow Ł.
Tytuł:
Łaboratorija Inżeniera Ł. Korczakowa i objasnienije ustrojstwa Mikrografa. Gabinet Laboratoryjny Inżyniera L. Korczakowa i objaśnienie mechaniki Mikrografu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Druk. Gazety Rolniczej, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Po rosyjsku i po polsku. Warsz.Un.
Całość:
Korczakow Ł.
Łaboratorija Inżeniera Ł. Korczakowa i objasnienije ustrojstwa Mikrografa. Gabinet Laboratoryjny Inżyniera L. Korczakowa i objaśnienie mechaniki Mikrografu.
Warszawa, Druk. Gazety Rolniczej, 1900,
w 8ce, str. 8.
Po rosyjsku i po polsku.
Warsz.Un.