Nazwisko i imię:
Korczak.
Opis/komentarz:
ob. Ziarno (Krak. 1886).
Całość:
Korczak.
ob. Ziarno (Krak. 1886).