Nazwisko i imię:
Korczak (pseudonim Antoniego Chołoniewskiego).
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Handlowo-Geograficzna (Lwów 1898); Gazeta Przemyska (1892). Ob. też Chołoniewski Antoni.
Całość:
Korczak (pseudonim Antoniego Chołoniewskiego).
ob. Gazeta Handlowo-Geograficzna (Lwów 1898); Gazeta Przemyska (1892).
Ob. też Chołoniewski Antoni.