Nazwisko i imię:
Kopia Henryk.
Opis/komentarz:
obacz Ateneum (Warsz. 1888); Fischer Korneli i...; Gazeta Przemyska (1888); Kwartalnik Historyczny (Lwów 1888); Monumenta Poloniae historica t. V (1888); Muzeum (Lwów); Niwa (Lwów 1897); Pamiętnik Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza (Lwów); Przegląd Literacki (Krak. 1897); Przegląd Prawa i Administracyi (Lwów); Sprawozdanie dyr. c.k. Lwowskie go Gimnazjum im. Franciszka Józefa (1890); Szkoła (Lwów 1890, 1896); Szląska (Dla; 1895); Żmichowska Narcyza (Listy 1890).
Całość:
Kopia Henryk.
obacz Ateneum (Warsz. 1888); Fischer Korneli i...; Gazeta Przemyska (1888); Kwartalnik Historyczny (Lwów 1888); Monumenta Poloniae historica t. V (1888); Muzeum (Lwów); Niwa (Lwów 1897); Pamiętnik Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza (Lwów); Przegląd Literacki (Krak. 1897); Przegląd Prawa i Administracyi (Lwów); Sprawozdanie dyr. c.k. Lwowskie go Gimnazjum im. Franciszka Józefa (1890); Szkoła (Lwów 1890, 1896); Szląska (Dla; 1895); Żmichowska Narcyza (Listy 1890).