Nazwisko i imię:
Kosiński Amilkar (imię przybrane, właściwe imię Antoni; 1769–1823).
Opis/komentarz:
obacz Biblioteka Warszawska (1842–1843); Demokrata Polski (Poitiers 1840); Gazeta Korespondenta Warszawskiego (1818); Gazeta Poznańska (1807–1809, 1812, 1815); Gazeta W. X. Poznańskiego (1818); Gazette de Varsovie (1807); Kosiński Władysław Euzebiusz (we Włoszech 1877); Mosbach August (Słówko o dziełku 1877); Mrówka Poznańska (1821); Pamiętnik Warszawski (1815); Polonais (Un; Lettre 1816); Przyjaciel Ludu (Leszno 1845); Tygodnik Literacki (Pozn. 1841–1843); Wanda (Warsz. 1821); Zbiór Pism tyczących się powstania Królestwa Polskiego (1812). W czasopiśmie Journal de l'Acadèmie Militaire de la République Italienne (1802) opublikował artykuł: Réflexions sur le Mémiore concernant la Cavalerie (por. Kosiński Władysław Euzebiusz: Amilkar Kosiński we Włoszech, 1877, s. 422–444). — Jego list zamieszczono w nrze z 13 V 1801 czasopisma La Clef du Cabinet des Souverains (por. Kosiński Władysław Euzebiusz: Amilkar Kosiński we Włoszech, 1877, s. 248–250).
Całość:
Kosiński Amilkar (imię przybrane, właściwe imię Antoni; 1769–1823).
obacz Biblioteka Warszawska (1842–1843); Demokrata Polski (Poitiers 1840); Gazeta Korespondenta Warszawskiego (1818); Gazeta Poznańska (1807–1809, 1812, 1815); Gazeta W. X. Poznańskiego (1818); Gazette de Varsovie (1807); Kosiński Władysław Euzebiusz (we Włoszech 1877); Mosbach August (Słówko o dziełku 1877); Mrówka Poznańska (1821); Pamiętnik Warszawski (1815); Polonais (Un; Lettre 1816); Przyjaciel Ludu (Leszno 1845); Tygodnik Literacki (Pozn. 1841–1843); Wanda (Warsz. 1821); Zbiór Pism tyczących się powstania Królestwa Polskiego (1812).
W czasopiśmie Journal de l'Acadèmie Militaire de la République Italienne (1802) opublikował artykuł: Réflexions sur le Mémiore concernant la Cavalerie (por. Kosiński Władysław Euzebiusz: Amilkar Kosiński we Włoszech, 1877, s. 422–444). — Jego list zamieszczono w nrze z 13 V 1801 czasopisma La Clef du Cabinet des Souverains (por. Kosiński Władysław Euzebiusz: Amilkar Kosiński we Włoszech, 1877, s. 248–250).