Nazwisko i imię:
Ender Franciszek.
Opis/komentarz:
ob. Bartnik Postępowy (Lwów).
Całość:
Ender Franciszek.
ob. Bartnik Postępowy (Lwów).