Nazwisko i imię:
Brukowe,
Opis/komentarz:
ob. Woliński Józef (Uwagi o brukowem 1831).
Całość:
Brukowe,
ob. Woliński Józef (Uwagi o brukowem 1831).