Nazwisko i imię:
Hellendorf (von).
Opis/komentarz:
ob. Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego (1850).
Całość:
Hellendorf (von).
ob. Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego (1850).