Nazwisko i imię:
Kompania kupców w Warszawie.
Opis/komentarz:
ob. Katalog ksiąg polskich w składzie kompanii (1834).
Całość:
Kompania kupców w Warszawie.
ob. Katalog ksiąg polskich w składzie kompanii (1834).