Nazwisko i imię:
Komisje Sejmu krajowego galicyjskiego.
Opis/komentarz:
ob. Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń; Sprawozdania stenograficzne z Sesyi; Sprawozdanie stenograficzne z Rozpraw.
Całość:
Komisje Sejmu krajowego galicyjskiego.
ob. Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń; Sprawozdania stenograficzne z Sesyi; Sprawozdanie stenograficzne z Rozpraw.