Nazwisko i imię:
Komisja Fizjograficzna w Krakowie.
Opis/komentarz:
ob. Berichte der physiographischen Commission (1893); Odezwa (1865); Program Sekcyi rolniczej (1896); Regulamin (1883); Sprawozdanie (1867—1900); Sprawozdanie z posiedzeń.
Całość:
Komisja Fizjograficzna w Krakowie.
ob. Berichte der physiographischen Commission (1893); Odezwa (1865); Program Sekcyi rolniczej (1896); Regulamin (1883); Sprawozdanie (1867—1900); Sprawozdanie z posiedzeń.