Nazwisko i imię:
Kojdanowska parafia.
Opis/komentarz:
ob. Januszkiewicz A. M. W. J. (Żywot 1861, 1875); Knapiński Władysław ks. (Z diecezyi mińskiej 1891).
Całość:
Kojdanowska parafia.
ob. Januszkiewicz A. M. W. J. (Żywot 1861, 1875); Knapiński Władysław ks. (Z diecezyi mińskiej 1891).