Nazwisko i imię:
Kodeks administracyjny.
Opis/komentarz:
ob. Fleurigeon (Wyjątek 1810).
Całość:
Kodeks administracyjny.
ob. Fleurigeon (Wyjątek 1810).