Nazwisko i imię:
Kimerydzkich warstw fauna.
Opis/komentarz:
ob. Siemiradzki Józef (1891, 1892).
Całość:
Kimerydzkich warstw fauna.
ob. Siemiradzki Józef (1891, 1892).