Nazwisko i imię:
Katalogi. Schwemiński Jan.
Opis/komentarz:
ob. Jolowicz Józ. (No. 61. Catalog 1880).
Całość:
Katalogi. Schwemiński Jan.
ob. Jolowicz Józ. (No. 61. Catalog 1880).