Nazwisko i imię:
Jurowski D.
Opis/komentarz:
ob. Medycyna (Warsz.).
Całość:
Jurowski D.
ob. Medycyna (Warsz.).