Nazwisko i imię:
Johnson William.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1838).
Całość:
Johnson William.
ob. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1838).