Nazwisko i imię:
Instrukcya Obiaśniaiąca.
Tytuł:
Instrukcya Obiaśniaiąca używanie Instruktarza Celnego za prawidło dla wszystkich Komor Przykomorków Celnych służącego;
Opis/komentarz:
ob. Instruktarz (Jeneralny) Celny trzeciéy Edycyi (Warsz. 1811).
Całość:
Instrukcya Obiaśniaiąca.
Instrukcya Obiaśniaiąca używanie Instruktarza Celnego za prawidło dla wszystkich Komor Przykomorków Celnych służącego;
ob. Instruktarz (Jeneralny) Celny trzeciéy Edycyi (Warsz. 1811).