Nazwisko i imię:
Groby.
Opis/komentarz:
obacz Beigel Herm. (Ueber prähistorische Gräber Polens 1872); Demetrykiewicz Włodz. (Neolityczne 1898); Gawarecki Winc. Hip. (królów polskich w Płocku 1827); Giller Agaton (polskie w Irkucku 1864); Grabowski Amb. (królów polskich w Krakowie 1835;... trumny i pomniki 1868); Grewingk C. (Ueber heidnische 1870); Grobowce; Irkuck (1864) (?); Kirkor A. H. (wielkoksiążęce i królewskie w Wilnie 1882); Kurhany; Lubomirski Edw. (w dniu śmierci T. Kościuszki 1821); Łobojko (olbrzymie na Żmudzi 1822); Marylski Eustachy (Pomniki i mogiły Polaków 1860); Matecki Józ. (Krótkie wspomnienie o starożytnych 1818); Ossowski Gotfryd (nieciałopalne 1891); Radkowski Tom. (Sposób nawiedzania... wielkopiątkowych 1848); Schugt Hen. (i pomniki królów 1843); Wójcicki Kazim. Wład. (Cmentarz Powązkowski 1855—1856, 1858); Zakrzewski Z. (przedhistoryczne w Kleszczewie 1900). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVII, 358—359.
Całość:
Groby.
obacz Beigel Herm. (Ueber prähistorische Gräber Polens 1872); Demetrykiewicz Włodz. (Neolityczne 1898); Gawarecki Winc. Hip. (królów polskich w Płocku 1827); Giller Agaton (polskie w Irkucku 1864); Grabowski Amb. (królów polskich w Krakowie 1835;... trumny i pomniki 1868); Grewingk C. (Ueber heidnische 1870); Grobowce; Irkuck (1864) (?); Kirkor A. H. (wielkoksiążęce i królewskie w Wilnie 1882); Kurhany; Lubomirski Edw. (w dniu śmierci T. Kościuszki 1821); Łobojko (olbrzymie na Żmudzi 1822); Marylski Eustachy (Pomniki i mogiły Polaków 1860); Matecki Józ. (Krótkie wspomnienie o starożytnych 1818); Ossowski Gotfryd (nieciałopalne 1891); Radkowski Tom. (Sposób nawiedzania... wielkopiątkowych 1848); Schugt Hen. (i pomniki królów 1843); Wójcicki Kazim. Wład. (Cmentarz Powązkowski 1855—1856, 1858); Zakrzewski Z. (przedhistoryczne w Kleszczewie 1900).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVII, 358—359.