Nazwisko i imię:
Galicji źródła lecznicze.
Opis/komentarz:
obacz Carro Jan (Observations 1840); Dietl Józef (Die Heilquellen von Iwonicz 1860, 1876, Krynica 1857, toż po niem. i po franc); Gradowicz Edw. Józef (Schwefelwässer 1838); Herbich Franz (Szczawnicer 1831, Wiadomość 1831); Iwonicz; Kucharski Paweł (1842); Piątkowski Franciszek (1834); Ressig Ignacy (1827); Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydz. matem.-przyrodniczego A. U. (Krak.); Rymanów, zakład zdrojowo-kąpielowy (1894); Schultes Józ. Aug. (de Krynica 1807, zu Krynica 1807); Seidl J. A. (Niemirów 1837); Skałkowski Wład. (Wody mineralne w Truskawcu 1857); Smolarski Zygm. (Rabka 1888); Sokołowski Zygm. (Krynica 1892); Sources de Rabka (1867); Steller Karl (Das Niemirower Bad 1833); Stirba von Stirbitz Franz (Krynica 1816); Szajnocha Władysław (Mineral-quellen 1891, Źródła 1891); Szczawnica in Galizien (1894, 1898); Tempie Rudolf (1864); Torosiewicz Teodor; Trompeteur Feliks (Truskawiec 1856); Warszauer (Warschauer) Jonatan (Szczawnica 1859); Wąsowicz M. i Horowitz J. (Stanislawa-Quelle im Matkower Walde bei Karlsdorf 1889); Wiśniewski Feliks (Szczawnica 1893); Worte (Einige) über die Wysower Mineralquellen (1859); Wysowa 1882 i n., toż po niem. 1887; Zakrzewski Marian Florian (O wodach kruszczowych 1828); Zieleniewski Michał; Żebrawski Teofil (zdrojowiska 1862).
Całość:
Galicji źródła lecznicze.
obacz Carro Jan (Observations 1840); Dietl Józef (Die Heilquellen von Iwonicz 1860, 1876, Krynica 1857, toż po niem. i po franc); Gradowicz Edw. Józef (Schwefelwässer 1838); Herbich Franz (Szczawnicer 1831, Wiadomość 1831); Iwonicz; Kucharski Paweł (1842); Piątkowski Franciszek (1834); Ressig Ignacy (1827); Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydz. matem.-przyrodniczego A. U. (Krak.); Rymanów, zakład zdrojowo-kąpielowy (1894); Schultes Józ. Aug. (de Krynica 1807, zu Krynica 1807); Seidl J. A. (Niemirów 1837); Skałkowski Wład. (Wody mineralne w Truskawcu 1857); Smolarski Zygm. (Rabka 1888); Sokołowski Zygm. (Krynica 1892); Sources de Rabka (1867); Steller Karl (Das Niemirower Bad 1833); Stirba von Stirbitz Franz (Krynica 1816); Szajnocha Władysław (Mineral-quellen 1891, Źródła 1891); Szczawnica in Galizien (1894, 1898); Tempie Rudolf (1864); Torosiewicz Teodor; Trompeteur Feliks (Truskawiec 1856); Warszauer (Warschauer) Jonatan (Szczawnica 1859); Wąsowicz M. i Horowitz J. (Stanislawa-Quelle im Matkower Walde bei Karlsdorf 1889); Wiśniewski Feliks (Szczawnica 1893); Worte (Einige) über die Wysower Mineralquellen (1859); Wysowa 1882 i n., toż po niem. 1887; Zakrzewski Marian Florian (O wodach kruszczowych 1828); Zieleniewski Michał; Żebrawski Teofil (zdrojowiska 1862).