Nazwisko i imię:
Barwinki,
Opis/komentarz:
ob. Wereszczyński Maurycy Ernest (poezye 1842).
Całość:
Barwinki,
ob. Wereszczyński Maurycy Ernest (poezye 1842).