Nazwisko i imię:
Estreicherowa z Rozbierskich Antonina (1798—1892).
Opis/komentarz:
ob. Kalendarz polski, ruski... (J. Czecha, 1893).
Całość:
Estreicherowa z Rozbierskich Antonina (1798—1892).
ob. Kalendarz polski, ruski... (J. Czecha, 1893).