Nazwisko i imię:
Eleaci.
Opis/komentarz:
ob. Pawlicki Stefan (Szkoła 1867).
Całość:
Eleaci.
ob. Pawlicki Stefan (Szkoła 1867).