Nazwisko i imię:
Dzikowski K.
Opis/komentarz:
ob. Fiszer K. (Z powinszowaniem 1885).
Całość:
Dzikowski K.
ob. Fiszer K. (Z powinszowaniem 1885).