Nazwisko i imię:
Dziewulski Eugeniusz (właściwie: Klemens Eugeniusz; 1842—1889).
Opis/komentarz:
obacz Encyklopedia ogólna wiedzy ludzkiej; Gazeta Polska (Warsz.); Kurier Poranny (Warsz.); Pamiętnik Fizjograficzny (Warsz.); Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego (Warsz.); Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego (Krak.); Pamiętnik Wydziału Matem.-przyr. Akad. Umiej. (Krak.); Przegląd Liter. (Petersb.); Wędrowiec (Warsz.); Wszechświat (Warsz.).
Całość:
Dziewulski Eugeniusz (właściwie: Klemens Eugeniusz; 1842—1889).
obacz Encyklopedia ogólna wiedzy ludzkiej; Gazeta Polska (Warsz.); Kurier Poranny (Warsz.); Pamiętnik Fizjograficzny (Warsz.); Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego (Warsz.); Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego (Krak.); Pamiętnik Wydziału Matem.-przyr. Akad. Umiej. (Krak.); Przegląd Liter. (Petersb.); Wędrowiec (Warsz.); Wszechświat (Warsz.).