Nazwisko i imię:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bellmonte (de) Artur i Brébis-Boisdeffre (de) Alfons.
Tytuł:
Szalone wesele. Krt. w 3 a.
Opis/komentarz:
Sachorowski M. (1897).
Całość:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bellmonte (de) Artur i Brébis-Boisdeffre (de) Alfons.
Szalone wesele. Krt. w 3 a.
Sachorowski M. (1897).