Nazwisko i imię:
Kasprzycki.
Opis/komentarz:
ob. Głos Jarosławski.
Całość:
Kasprzycki.
ob. Głos Jarosławski.