Nazwisko i imię:
Kasa (kasy) oszczędności.
Opis/komentarz:
obacz Bochenek Mieczysław (Sprawozdanie 1847); Dreziński Aleksander (Kilka słów 1874); Entwurf Gesellschafts-Vertrag des Danziger Sparkasse-Aktien-Vereins zu Danzig (1900); Hankiewicz Hilary (Nieprawidłowości 1879); Harwot Jerzy (Szkolne 1880); Instrukcja dla dyrekcji powiatowej (1879 i n.); Instrukcya dla Kassy (1883); Jabłonowski Karol (Sprawozdanie z działań galicyjskiej 1849); Kasie (O) oszczędności założonej przez Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń od ognia w Krakowie (1866); Kirszrot-Prawnicki Józef (O oszczędnościach 1899); Kotowski Antoni i Skarbek Fr. (Dwie mowy 1844); Louis Wawel Józef (Projekt regulaminu); Łopuszański Tadeusz (Galicyjskie 1894); Małachowski Godzimir (Pamiętnik jubileuszowy Galicyjskiej 1894); Memoriał w przedmiocie Galicyjskich (1883); Miłkowski Julian (Kilka słów 1852); Molicki Antoni (w Galicji 1891); Molnar (Uwagi 1827, Zarysy 1827); Morgenstern Ernst (Sparkasse 1887); Mowy dwie miane przy uroczystym otwarciu głównej (1844); Orlecki Kajetan (ich stanowisko 1882); Pogląd na działalność (w czasie jej 25-letniego istnienia 1887); Pożyteczności (O) (1886); Projekt ustawy (1877, 1879); Rechnungsabschluss der Galizischen Sparkasse (1858—60); Rechungsabschluss der Krakauer Sparkasse (1876); Rechnungs-Ausweis des Lemberger Communal-Fondes (1859, 1860); Regulamin dla powiatowej (1887—92); Rocznik (VIII) Asekuracyjno-Ekonomiczny na rok 1899 (galicyjska pocztowa); Sabowski Władysław (Odpowiedź na sprawozdanie komisyi 1878); Sawczyński Zygmunt (Szkolne 1880); Skałkowski Tadeusz (w Galicyi); Słów kilka do włościan (powiatowa w Bochni 1886); Sprawozdanie; Starzewski Miecz. (Wniosek dot. Tarnowa 1886); Statuta; Stefczyk Franciszek (Przewodnik 1890); Trzecieski Franciszek (Projekt 1863); Wenzel Konrad (Uwagi nad sprawozdaniem komisyi 1878); Wiślicki Adam (Zadania 1862); Zamknięcie rachunków; Zdanie sprawy z czynności; Zarysy (Główne) instytutu powszechnego zaopatrzenia i pierwszej austryackiej.
Całość:
Kasa (kasy) oszczędności.
obacz Bochenek Mieczysław (Sprawozdanie 1847); Dreziński Aleksander (Kilka słów 1874); Entwurf Gesellschafts-Vertrag des Danziger Sparkasse-Aktien-Vereins zu Danzig (1900); Hankiewicz Hilary (Nieprawidłowości 1879); Harwot Jerzy (Szkolne 1880); Instrukcja dla dyrekcji powiatowej (1879 i n.); Instrukcya dla Kassy (1883); Jabłonowski Karol (Sprawozdanie z działań galicyjskiej 1849); Kasie (O) oszczędności założonej przez Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń od ognia w Krakowie (1866); Kirszrot-Prawnicki Józef (O oszczędnościach 1899); Kotowski Antoni i Skarbek Fr. (Dwie mowy 1844); Louis Wawel Józef (Projekt regulaminu); Łopuszański Tadeusz (Galicyjskie 1894); Małachowski Godzimir (Pamiętnik jubileuszowy Galicyjskiej 1894); Memoriał w przedmiocie Galicyjskich (1883); Miłkowski Julian (Kilka słów 1852); Molicki Antoni (w Galicji 1891); Molnar (Uwagi 1827, Zarysy 1827); Morgenstern Ernst (Sparkasse 1887); Mowy dwie miane przy uroczystym otwarciu głównej (1844); Orlecki Kajetan (ich stanowisko 1882); Pogląd na działalność (w czasie jej 25-letniego istnienia 1887); Pożyteczności (O) (1886); Projekt ustawy (1877, 1879); Rechnungsabschluss der Galizischen Sparkasse (1858—60); Rechungsabschluss der Krakauer Sparkasse (1876); Rechnungs-Ausweis des Lemberger Communal-Fondes (1859, 1860); Regulamin dla powiatowej (1887—92); Rocznik (VIII) Asekuracyjno-Ekonomiczny na rok 1899 (galicyjska pocztowa); Sabowski Władysław (Odpowiedź na sprawozdanie komisyi 1878); Sawczyński Zygmunt (Szkolne 1880); Skałkowski Tadeusz (w Galicyi); Słów kilka do włościan (powiatowa w Bochni 1886); Sprawozdanie; Starzewski Miecz. (Wniosek dot. Tarnowa 1886); Statuta; Stefczyk Franciszek (Przewodnik 1890); Trzecieski Franciszek (Projekt 1863); Wenzel Konrad (Uwagi nad sprawozdaniem komisyi 1878); Wiślicki Adam (Zadania 1862); Zamknięcie rachunków; Zdanie sprawy z czynności; Zarysy (Główne) instytutu powszechnego zaopatrzenia i pierwszej austryackiej.