Nazwisko i imię:
Kamiński Feliks.
Opis/komentarz:
ob. Kronika Emigracji Polskiej (Paryż 1836).
Całość:
Kamiński Feliks.
ob. Kronika Emigracji Polskiej (Paryż 1836).