Nazwisko i imię:
Hopfenstand Juliusz Bogd.
Opis/komentarz:
ob. Dziennik Łódzki.
Całość:
Hopfenstand Juliusz Bogd.
ob. Dziennik Łódzki.