Nazwisko i imię:
Hoenato Wronski.
Opis/komentarz:
ob. Hoene Wroński J. M. (psicologia 1877).
Całość:
Hoenato Wronski.
ob. Hoene Wroński J. M. (psicologia 1877).