Nazwisko i imię:
Gondkus.
Opis/komentarz:
ob. Gondek Feliks ks.
Całość:
Gondkus.
ob. Gondek Feliks ks.