Nazwisko i imię:
Auskultacja,
Opis/komentarz:
ob. Gerhard C. (Wykład 1872); Raciborski Ad.; Richard T. (Ubersicht 1836).
Całość:
Auskultacja,
ob. Gerhard C. (Wykład 1872); Raciborski Ad.; Richard T. (Ubersicht 1836).