Nazwisko i imię:
Dobrodzień (pow. Lubliniec).
Opis/komentarz:
ob. Weltzel August (Geschichte 1882).
Całość:
Dobrodzień (pow. Lubliniec).
ob. Weltzel August (Geschichte 1882).