Nazwisko i imię:
Antek,
Opis/komentarz:
ob. Opowiadanie (1872).
Całość:
Antek,
ob. Opowiadanie (1872).