Nazwisko i imię:
Czerwiakowski (Czerwiekowski) Rafał Józef (prof. Szkoły Głównej Koronnej; 1743—1816).
Opis/komentarz:
obacz Album biogr. zasłuż. Polaków (1901); Bierkowski Ludw. (Wstęp 1850); Skobel F. K. (Wspomnienie 1838). Bibliograficzeskaja zamietka jest w Sławianskim Sborniku t. III, S. Pietierburg, 1876.
Całość:
Czerwiakowski (Czerwiekowski) Rafał Józef (prof. Szkoły Głównej Koronnej; 1743—1816).
obacz Album biogr. zasłuż. Polaków (1901); Bierkowski Ludw. (Wstęp 1850); Skobel F. K. (Wspomnienie 1838).
Bibliograficzeskaja zamietka jest w Sławianskim Sborniku t. III, S. Pietierburg, 1876.