Nazwisko i imię:
Kościół św. Idziego w Inowłodzu.
Opis/komentarz:
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. V zesz. IV (1896), t. VI zesz. IV (1900).
Całość:
Kościół św. Idziego w Inowłodzu.
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. V zesz. IV (1896), t. VI zesz. IV (1900).