Nazwisko i imię:
Korzeniowski Józef (1797–1863).
Tytuł:
Stacya pocztowa w Hulczy. Komedya w jednym Akcie.
Opis/komentarz:
ob. wyżej Dramata i komedye mniejsze t. I (1846); Dzieła t. X (1873); Poštovní štace v Hulči (1864).
Całość:
Korzeniowski Józef (1797–1863).
Stacya pocztowa w Hulczy. Komedya w jednym Akcie.
ob. wyżej Dramata i komedye mniejsze t. I (1846); Dzieła t. X (1873); Poštovní štace v Hulči (1864).