Nazwisko i imię:
Głos Polski.
Tytuł:
(Wychodził dwa razy na miesiąc).
Miejsce i rok wydania:
Zürich, redaktor i wydawca J. Kossobudzki (nr 8 r. 1872 w zastępstwie podpisał jako redaktor St. Krupski), druk. J. Kossobudzkiego, 1872 (nr 1 z 5 V — nr 16 z 31 XII),
Opis/komentarz:
fol., pojedynczy nr liczy str. 4 o paginacji odrębnej dla każdego nru, prenumerata kwartalna franki. 2. Artykuły w większości anonimowe. Podpisali swe prace m. i.: Seweryna Duchińska (? jako S. D.); Benedykt Hora; J. Kossobudzki (też jako J. K.?); Stan. Krupski. Listy do redakcji, sprostowania, odezwy itp. nadesłali m. i.: Bandurski; Braun; Wł. Czartoryski; F. H. Duchiński; Ludw. Królikowski; Kurowski; Wł. Plater; Stryjeński; J. Tokarzewicz; Br. Zaleski; J. K. Żupański. W nrze 12 opublikowano przemówienie Kaz. Kucharskiego. Ponadto wydrukowano urywki wierszy I. Krasickiego. Tłumaczony był K. D. Kawielin. Jag. — Nar. — Śl. — Warsz.Un.
Całość:
Głos Polski.
(Wychodził dwa razy na miesiąc).
Zürich, redaktor i wydawca J. Kossobudzki (nr 8 r. 1872 w zastępstwie podpisał jako redaktor St. Krupski), druk. J. Kossobudzkiego, 1872 (nr 1 z 5 V — nr 16 z 31 XII),
fol., pojedynczy nr liczy str. 4 o paginacji odrębnej dla każdego nru, prenumerata kwartalna franki. 2.
Artykuły w większości anonimowe. Podpisali swe prace m. i.: Seweryna Duchińska (? jako S. D.); Benedykt Hora; J. Kossobudzki (też jako J. K.?); Stan. Krupski.
Listy do redakcji, sprostowania, odezwy itp. nadesłali m. i.: Bandurski; Braun; Wł. Czartoryski; F. H. Duchiński; Ludw. Królikowski; Kurowski; Wł. Plater; Stryjeński; J. Tokarzewicz; Br. Zaleski; J. K. Żupański.
W nrze 12 opublikowano przemówienie Kaz. Kucharskiego.
Ponadto wydrukowano urywki wierszy I. Krasickiego.
Tłumaczony był K. D. Kawielin.
Jag. — Nar. — Śl. — Warsz.Un.