Nazwisko i imię:
Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882).
Tytuł:
Owoc siedmdziesięcioletniej pracy ..., b. professora Marymontu. Ner 1 szy. Składa się z trzech części: 1) Więcej Bóg ma niż rozdał. 2) Dziesięcioro przypomnień dla rolnika. 3) Pobudki do pracy.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, (cz. 1—2:), druk. Czerwińskiego i Spółki, (cz. 3:) druk. Ch. Keltera, 1871,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., XVIII (Przedmowa i wstęp), 51 1 nl.; 19, 1 nl.; 56. Każda z trzech części maoddzielną kartę tytułową: Cz. 1: Więcéj Bóg ma niż rozdał, czyli dwadzieścia Królestw Bożych ziemskich dobroczynnych, obok trzech Królestw Natury dotychczasowych-nijakich przez ... b. Professora Marymontu; cz. 2: Dziesięcioro przypomnień dla rolnika chcącego pełnić należycie swoje podwójne, rolnika i człowieka przeznaczenie, oraz rozwinięcie pierwszego i siódmego z dziesięciorga przypomnień. Wydanie czwarte poprawione i pomnożone; cz. 3: Pobudki do pracy czyli rozmowa dwóch dawnych Marymontczyków o życiu. Rzecz osnuta na wiadomościach poczerpniętych z Nauki Przyrody, i do pojęcia ogółu zastosowana. Przez... b. Profesora Marymontu. Wydanie czwarte pomnożone i poprawione. Poszczególne części wszystkich trzech nrów „Owocu siedmdziesięcioletniej pracy...” wydawane też były osobno (ob. pod tytułami). Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. —Warsz.Un.
Całość:
Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882).
Owoc siedmdziesięcioletniej pracy ..., b. professora Marymontu. Ner 1 szy. Składa się z trzech części: 1) Więcej Bóg ma niż rozdał. 2) Dziesięcioro przypomnień dla rolnika. 3) Pobudki do pracy.
Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, (cz. 1—2:), druk. Czerwińskiego i Spółki, (cz. 3:) druk. Ch. Keltera, 1871,
w 8ce, str. 2 nl., XVIII (Przedmowa i wstęp), 51 1 nl.; 19, 1 nl.; 56.
Każda z trzech części maoddzielną kartę tytułową: Cz. 1: Więcéj Bóg ma niż rozdał, czyli dwadzieścia Królestw Bożych ziemskich dobroczynnych, obok trzech Królestw Natury dotychczasowych-nijakich przez ... b. Professora Marymontu; cz. 2: Dziesięcioro przypomnień dla rolnika chcącego pełnić należycie swoje podwójne, rolnika i człowieka przeznaczenie, oraz rozwinięcie pierwszego i siódmego z dziesięciorga przypomnień. Wydanie czwarte poprawione i pomnożone; cz. 3: Pobudki do pracy czyli rozmowa dwóch dawnych Marymontczyków o życiu. Rzecz osnuta na wiadomościach poczerpniętych z Nauki Przyrody, i do pojęcia ogółu zastosowana. Przez... b. Profesora Marymontu. Wydanie czwarte pomnożone i poprawione.
Poszczególne części wszystkich trzech nrów „Owocu siedmdziesięcioletniej pracy...” wydawane też były osobno (ob. pod tytułami).
Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. —Warsz.Un.