Nazwisko i imię:
Analekta.
Tytuł:
Analekta wielkopolskie. Tom I. Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618–1620, wydał i wstępem opatrzył A. J. Parczewski.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Skład Główny Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1879,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VIII, 304, 2 nl. i IV, rs. 2.40. Jag. – Nar. – Warsz.Un.
Całość:
Analekta.
Analekta wielkopolskie. Tom I. Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618–1620, wydał i wstępem opatrzył A. J. Parczewski.
Warszawa, Skład Główny Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1879,
w 8ce, str. VIII, 304, 2 nl. i IV, rs. 2.40.
Jag. – Nar. – Warsz.Un.