Nazwisko i imię:
Czasopisma. Pamiętnik dla Gospodarzy.
Tytuł:
Pamiętnik dla Gospodarzy Wiejskich.
Miejsce i rok wydania:
Żytomierz, 1861.
Całość:
Czasopisma. Pamiętnik dla Gospodarzy.
Pamiętnik dla Gospodarzy Wiejskich.
Żytomierz, 1861.