Nazwisko i imię:
Biblioteka ludowa.
Tytuł:
Biblioteka ludowa polska.
Miejsce i rok wydania:
Wydawana przez księgarnię Luksemburską Władysława Mickiewicza w Paryżu, Rue Tournon 16, od r. 1866—71.
Opis/komentarz:
Cena zeszytu 25 centimów czyli 2 1/2 sgr. Seria pierwsza. 1. Księgi narodu Polskiego i pielgrzymstwa polskiego, przez A. Mickiewicza. 2. Pamiętnik półku Jazdy Wołyńskiéj 1831, przez K. Różyckiego. 3. Mowa o narodowści (!) Polaków i Posła nie do braci wygnańców, K. Brodzińskiego. 4. Artykuły z Pielgrzyma, A. Mickiewicza. 5—6. Psałterz Dawidowy, Kochanowskiego, 2 zesz. 7.Marja, powieść ukraińska Malczewskiego. 8.Wzywanie do pokuty przez Piotra Skargę. 9.Dziennik podróży Józefa Kopcia. 10.Wiesław i pieśni rolników, K. Brodzińskiego. 11.Początek i progres wojny moskiewskiej, przez Stanisława Żółkiewskiego. 12.Threny, Satyr, Wróżki, Kochanowskiego. 13. Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831 r., przez St. Garczyńskiego. 14—15. Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655, przez księdza A. Kordeckiego, 2 zesz. 16. Konrad Wallenrod, A. Mickiewicza. 17.Zamek Kaniowski, S. Goszczyńskiego. 18.Duch od stepu, B. Zaleskiego. 19. Bitwa racławicka, T. Lenartowicza. 20. Wiersze różne polityczne, zdania i uwagi, przez A. Mickiewicza. Seria druga. 21—26. O ustanowieniu i upadku Konstytucyi 3 maja 1791, przez ks. Hugona Kołłątaja, 6 zesz. 27—30. Kantyczki (podług wydania 1785 r.), 4 zesz. 31—36. Śpiewy historyczne, J. U. Niemcewicza, z muzyką, 6 zesz. Pamiętnik Piotra Wysockiego o powstaniu 29 listopada 1830 r. Śpiewy narodowe, z muzyką. 39. Królowie polscy z popiersiami. 40. Bohaterowie Polscy z popiersiami. Seria trzecia. 41.Kraszewski J. I. Świat i ziemia.. 42.Tegoż: O pracy. 43—50. Pamiętniki Soplicy, przez H. Rzewuskiego. 51—52. Fredro A. M. Przysłowia. 53.Garczyński S. Dzieje Wacława. 54.Gorecki A. Pieśni. 55.Kiliński J. Pamiętniki. 56. Ostrowski K. Lichwiarz, według Szekspira (Kupiec wenecki). 57. Gorecki A. Bajki. 58—59. Goszczyński S. Noc belwederska. 60. Pamiętnik o filomatach i filaretach. 61—67. Tadeusz Kościuszko jego odezwy i raporta. Uzupełnione celniejszemi aktami odnoszącemi się do powstania narodowego w 1794 r. Wstęp i objaśnienia dołączył L. Nabielak.
Całość:
Biblioteka ludowa.
Biblioteka ludowa polska.
Wydawana przez księgarnię Luksemburską Władysława Mickiewicza w Paryżu, Rue Tournon 16, od r. 1866—71.
Cena zeszytu 25 centimów czyli 2 1/2 sgr.
Seria pierwsza.
1. Księgi narodu Polskiego i pielgrzymstwa polskiego, przez A. Mickiewicza.
2. Pamiętnik półku Jazdy Wołyńskiéj 1831, przez K. Różyckiego.
3. Mowa o narodowści (!) Polaków i Posła nie do braci wygnańców, K. Brodzińskiego.
4. Artykuły z Pielgrzyma, A. Mickiewicza.
5—6. Psałterz Dawidowy, Kochanowskiego, 2 zesz.
7.Marja, powieść ukraińska Malczewskiego.
8.Wzywanie do pokuty przez Piotra Skargę.
9.Dziennik podróży Józefa Kopcia.
10.Wiesław i pieśni rolników, K. Brodzińskiego.
11.Początek i progres wojny moskiewskiej, przez Stanisława Żółkiewskiego.
12.Threny, Satyr, Wróżki, Kochanowskiego.
13. Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831 r., przez St. Garczyńskiego.
14—15. Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655, przez księdza A. Kordeckiego, 2 zesz.
16. Konrad Wallenrod, A. Mickiewicza.
17.Zamek Kaniowski, S. Goszczyńskiego.
18.Duch od stepu, B. Zaleskiego.
19. Bitwa racławicka, T. Lenartowicza.
20. Wiersze różne polityczne, zdania i uwagi, przez A. Mickiewicza.
Seria druga.
21—26. O ustanowieniu i upadku Konstytucyi 3 maja 1791, przez ks. Hugona Kołłątaja, 6 zesz.
27—30. Kantyczki (podług wydania 1785 r.), 4 zesz.
31—36. Śpiewy historyczne, J. U. Niemcewicza, z muzyką, 6 zesz.
Pamiętnik Piotra Wysockiego o powstaniu 29 listopada 1830 r.
Śpiewy narodowe, z muzyką.
39. Królowie polscy z popiersiami.
40. Bohaterowie Polscy z popiersiami.
Seria trzecia.
41.Kraszewski J. I. Świat i ziemia..
42.Tegoż: O pracy.
43—50. Pamiętniki Soplicy, przez H. Rzewuskiego.
51—52. Fredro A. M. Przysłowia.
53.Garczyński S. Dzieje Wacława.
54.Gorecki A. Pieśni.
55.Kiliński J. Pamiętniki.
56. Ostrowski K. Lichwiarz, według Szekspira (Kupiec wenecki).
57. Gorecki A. Bajki.
58—59. Goszczyński S. Noc belwederska.
60. Pamiętnik o filomatach i filaretach.
61—67. Tadeusz Kościuszko jego odezwy i raporta. Uzupełnione celniejszemi aktami odnoszącemi się do powstania narodowego w 1794 r. Wstęp i objaśnienia dołączył L. Nabielak.