Nazwisko i imię:
Catalog.
Tytuł:
Catalog (Oesterreichischer). Verzeichniss aller vom Jänner bis Dezember 1860 in Oesterreich erschienenen Bücher, Zeitschriften, Kunstsachen, Landkarten u. Musikalien. 1. Jahrgang in 6 Abtheilungen.
Miejsce i rok wydania:
Wien, Verlag des Vereins der österr. Buchhändler, 1861,
Opis/komentarz:
w 8ce. Jag.(?) —toż. 2ter Theil. Verzeichn. aller im Jahre 1860 in Oesterreich erschienenen Bücher u. Zeitschriften in böhmischer, polnischer, rutenischer und serbischer Sprache. Wien, tisk Karla Bellmannaw Praze, 1861, w 8ce, str. 32. Jag.(?) —toż z r. 1861, tiskem syna Karola Gerolda we Vidni, 1862, w 8ce, str. 39. Drugi tytuł jest w pięciu slowiańsk. językach. Sestavil Josef Rank. Neusatz, Carl Hinz, 1862. Jag.(?) —toż. Zweiter Theil. Verzeichniss aller im Jahre 1862 in Oesterreich erschienenen Bücher und Zeitschriften in böhmischer, polnischer, slovenischer, ruthenischer und serbischer Sprache. Tamże, 1863, w 8ce, str. 71. Jag. —toż z r. 1863. Vorräthig bei Wenzel Hess in Prag. Tamże, 1864, w 8ce, str. 42. Jag. —toż z r. 1864. Wien, Druck Carl Gerold's Sohn,1865, w 8ce, str.78. Jag.(?) —toż, 2ter Theil (tytuł jak wyżej), inböhmisch-slovakischer, polnischer, kroatischer, serbischer, slovenischer, russischer u. ruthenischer Sprache. (Także tytuł drugi:) Seznam všech roku 1865,w Rakousku wydaných kněh a ćasopisůvw jazyku česko-slovenském. Ve Vidni, Spolek rakouských knéhkupcův, druk. Kobera w Pradze, 1866, w 8ce, str. 130. Ułożył Franc. Aug. Urbanek, zaś polski oddział Władysław Gubrynowicz. Jag. —toż z r. 1866. II. Theil. Verzeichniss aller etc. in böhmisch-slovakischerund polnischer Sprache. (Także tytuł czeski: Seznam etc. Układ F. A. Urbanka). Wiedeń, druk. Jindřicha Mercyho w Praze, 1867, w 8ce, str. 76. Jag. —toż. II. Theil, in böhmischer, slovakischer u. polnischer Sprache. (Na drugiej karcie tytuł:) Seznam všech roku1867 w Rakousku vydaných kněh, hubedebnin a uměleckých výrobkův v jazyku českém a slovenském, sestavil Frant. Aug. Urbanék v kněhkupectyi J. L. Kober v Praze. Ve Vidni, Spolek rakouských kněhkupcův, tisk Mercyho, 1868, w 8ce,str.100. Jag. —toż z r. 1868, tenże tytuł. Tamże, 1869, w 8ce, str. XXIV, 130. Ak. — Jag. —ob. Katalog.
Całość:
Catalog.
Catalog (Oesterreichischer). Verzeichniss aller vom Jänner bis Dezember 1860 in Oesterreich erschienenen Bücher, Zeitschriften, Kunstsachen, Landkarten u. Musikalien. 1. Jahrgang in 6 Abtheilungen.
Wien, Verlag des Vereins der österr. Buchhändler, 1861,
w 8ce.
Jag.(?)
—toż. 2ter Theil. Verzeichn. aller im Jahre 1860 in Oesterreich erschienenen Bücher u. Zeitschriften in böhmischer, polnischer, rutenischer und serbischer Sprache. Wien, tisk Karla Bellmannaw Praze, 1861, w 8ce, str. 32.
Jag.(?)
—toż z r. 1861, tiskem syna Karola Gerolda we Vidni, 1862, w 8ce, str. 39.
Drugi tytuł jest w pięciu slowiańsk. językach. Sestavil Josef Rank. Neusatz, Carl Hinz, 1862.
Jag.(?)
—toż. Zweiter Theil. Verzeichniss aller im Jahre 1862 in Oesterreich erschienenen Bücher und Zeitschriften in böhmischer, polnischer, slovenischer, ruthenischer und serbischer Sprache. Tamże, 1863, w 8ce, str. 71.
Jag.
—toż z r. 1863. Vorräthig bei Wenzel Hess in Prag. Tamże, 1864, w 8ce, str. 42.
Jag.
—toż z r. 1864. Wien, Druck Carl Gerold's Sohn,1865, w 8ce, str.78.
Jag.(?)
—toż, 2ter Theil (tytuł jak wyżej), inböhmisch-slovakischer, polnischer, kroatischer, serbischer, slovenischer, russischer u. ruthenischer Sprache. (Także tytuł drugi:) Seznam všech roku 1865,w Rakousku wydaných kněh a ćasopisůvw jazyku česko-slovenském. Ve Vidni, Spolek rakouských knéhkupcův, druk. Kobera w Pradze, 1866, w 8ce, str. 130.
Ułożył Franc. Aug. Urbanek, zaś polski oddział Władysław Gubrynowicz.
Jag.
—toż z r. 1866. II. Theil. Verzeichniss aller etc. in böhmisch-slovakischerund polnischer Sprache. (Także tytuł czeski: Seznam etc. Układ F. A. Urbanka). Wiedeń, druk. Jindřicha Mercyho w Praze, 1867, w 8ce, str. 76.
Jag.
—toż. II. Theil, in böhmischer, slovakischer u. polnischer Sprache. (Na drugiej karcie tytuł:) Seznam všech roku1867 w Rakousku vydaných kněh, hubedebnin a uměleckých výrobkův v jazyku českém a slovenském, sestavil Frant. Aug. Urbanék v kněhkupectyi J. L. Kober v Praze. Ve Vidni, Spolek rakouských kněhkupcův, tisk Mercyho, 1868, w 8ce,str.100.
Jag.
—toż z r. 1868, tenże tytuł. Tamże, 1869, w 8ce, str. XXIV, 130.
Ak. — Jag.
—ob. Katalog.