Nazwisko i imię:
Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
Tytuł:
O russko-polskich otnoszenijach.
Miejsce i rok wydania:
Wiena (Wiedeń), izdanije O. A. Markowa, tip. Iwana N. Wiernaja, 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 16; kr. a.c. 6. (W języku rosyjskim). Nad tytułem: Priłożenije k Nowomu Prołomu. Na s. 4-15 tekst pt: Polakam-mirotworcam. (Nakońcu): S.-Pietierburg, 27. ijunia 1877. goda. N. Kostomarow. Na s. 15-16 informacja od wydawcy, podpisana: Izdatiel. Lub.Un.Kat. - Lwów, Bibl.UAN
Całość:
Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
O russko-polskich otnoszenijach.
Wiena (Wiedeń), izdanije O. A. Markowa, tip. Iwana N. Wiernaja, 1886,
w 8ce, str. 16; kr. a.c. 6. (W języku rosyjskim).
Nad tytułem: Priłożenije k Nowomu Prołomu.
Na s. 4-15 tekst pt: Polakam-mirotworcam. (Nakońcu): S.-Pietierburg, 27. ijunia 1877. goda. N. Kostomarow.
Na s. 15-16 informacja od wydawcy, podpisana: Izdatiel.
Lub.Un.Kat. - Lwów, Bibl.UAN