Nazwisko i imię:
Jednodniówka na uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza.
Tytuł:
Jednodniówka na uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza.
Miejsce i rok wydania:
Złoczów, redaktor Jan O. Sędzimir, wydawca Wilhelm Zukerkandel, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, (1899),
Opis/komentarz:
w 4ce dużej, str. 4, z portretem A. Mickiewicza (L. Horowitza), cena egz. centów 10. Nad tytułem napis: Złoczów. dnia 20 września 1899. Cały dochód z rozprzedaży przeznaczony na pomnożenie funduszu Mickiewicza. Pisali tu m. in.: Władysław Dębski; Kaz. Wł. Kumaniecki; Jan Ostojczyk Sędzimir. Zamieszczony dokument erekcyjny z dnia 26 V 1898 r. podpisał pisarz komitetu: prof. Jan Ostojczyk Sędzimir, a zestawienie rachunków na pomnik podp. skarbnik: prof. dr. J. Chrapek. Jag.
Całość:
Jednodniówka na uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza.
Jednodniówka na uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza.
Złoczów, redaktor Jan O. Sędzimir, wydawca Wilhelm Zukerkandel, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, (1899),
w 4ce dużej, str. 4, z portretem A. Mickiewicza (L. Horowitza), cena egz. centów 10.
Nad tytułem napis: Złoczów. dnia 20 września 1899.
Cały dochód z rozprzedaży przeznaczony na pomnożenie funduszu Mickiewicza.
Pisali tu m. in.: Władysław Dębski; Kaz. Wł. Kumaniecki; Jan Ostojczyk Sędzimir.
Zamieszczony dokument erekcyjny z dnia 26 V 1898 r. podpisał pisarz komitetu: prof. Jan Ostojczyk Sędzimir, a zestawienie rachunków na pomnik podp. skarbnik: prof. dr. J. Chrapek.
Jag.