Nazwisko i imię:
Guichard Wiktor (1803—1884).
Tytuł:
Władza duchowna i wolność myślenia. Rzecz na czasie do rozwagi (tłumaczone przez Wol... Pol... tj. J. N. Janowskiego).
Miejsce i rok wydania:
Zürich, druk. J. Kosobudzkiego, 1872,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 15. Jag. — Lub.Un.Kat.
Całość:
Guichard Wiktor (1803—1884).
Władza duchowna i wolność myślenia. Rzecz na czasie do rozwagi (tłumaczone przez Wol... Pol... tj. J. N. Janowskiego).
Zürich, druk. J. Kosobudzkiego, 1872,
w 8ce, str. 15.
Jag. — Lub.Un.Kat.