Nazwisko i imię:
Czasopisma. Adler (Der Weisse).
Tytuł:
Der Weisse. Adler (Trzy razy tygodniowo).
Miejsce i rok wydania:
Zürich, 1864—1865.
Opis/komentarz:
Czart. — Kórnik
Całość:
Czasopisma. Adler (Der Weisse).
Der Weisse. Adler (Trzy razy tygodniowo).
Zürich, 1864—1865.
Czart. — Kórnik