Nazwisko i imię:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Picard Ludwik Benedykt (1769—1828).
Tytuł:
Lepiej w Paryżu. Kom. w 4 a.
Opis/komentarz:
Pękalski W. (1810).
Całość:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Picard Ludwik Benedykt (1769—1828).
Lepiej w Paryżu. Kom. w 4 a.
Pękalski W. (1810).